GRØN OMSTILLING OG HELHED I FORVALTNINGEN

Sæt kryds i kalenderen d. 19. – 20. maj 2015, hvor Comwell Kolding danner rammerne for dette års Natur og Miljø konference!

Den røde tråd i Natur & Miljø 2015 ”Grøn omstilling og helhed i forvaltningen” sætter fokus på den offentlige forvaltnings medvirken til at skabe både grøn omstilling og helhed i forvaltningen.

Hvordan kan der skabes synergi mellem den grønne omstilling og forvaltningen af naturen og miljøet?

Kan den offentlige forvaltning støtte grøn omstilling og hvordan gøres det?

Er det forvaltningens opgave at medvirke til at skabe grøn vækst?

Vi ser nogle dilemmaer omkring den offentlige forvaltning af Natur- og Miljølovgivningen. De offentlige forvaltninger udfordres af, at der fra mange sider er en holdning til, at der er en modsætning mellem forvaltningen af faste regler, helhedstænkning og dialog.

Der efterspørges fra flere sider helhedstænkning, større dialog og inddragelse i sagsbehandlingen. Tanken om helhedstænkning kan ses som en reaktion på, at nogle borgere og virksomheder oplever at forvaltningen tænker i siloer. Men behøver det at være sådan?

Ved Natur & Miljø 2015 bliver der flere tværgående faglige sessioner, der specifikt behandler Ressourcer og Klima. Samtidig har vi 10 spor med selvstændige sessioner, hvor der er mulighed for at vælge efter fagligt ønske og behov. Emnerne spænder fra grundvand/drikkevand til planlægning.

Vi glæder os til at præsentere deres resultater.

Stemningsbilleder fra Natur & Miljø 2014

Grøn omstilling står højt på den politiske dagsorden. Regeringen har i perioden 2014-2016 prioriteret at Erhvervsstyrelsen understøtter øget ressourceeffektivisering, flere miljøvenlige løsninger og derved skaber nye grønne arbejdspladser.
Men grøn omstilling handler om langt mere end dette. De offentlige forvaltninger har en central rolle som ambassadør, partner og myndighed, når der skal gennemføres initiativer, som fremmer grøn omstilling
Søren Gais Kjeldsen, Formand for KTC
Kan den offentlige forvaltning støtte grøn omstilling og hvordan gør den det? Hvordan kan der skabes synergi mellem den grønne omstilling og forvaltningen af naturen og miljøet? På konferencen sætter vi fokus på nogle af de dilemmaer, som disse spørgsmål afføder.
Vi giver jer tid til at udveksle erfaringer, til at få indblik i ny faglig viden og ikke mindst på at I kan kombinere viden og erfaringsudfoldelse under blandt andet ekskursioner og enkelte workshops
Hans Peter Birk Hansen, Formand for EnviNa

Samarbejdspartnere