Mere end 500 natur- og miljøfagfolk fra stat, regioner, kommuner og eksterne rådgivningsvirksomheder er netop tjekket ind på Comwell i Kolding, hvor årets, og Danmarks, største natur- og miljøkonference finder sted.

For fjerde år i træk er KTC og EnviNa værter for ”Natur & Miljø”. Den røde tråd i år er ”Grøn omstilling og helhed i forvaltningen”, som sætter fokus på den offentlige forvaltnings medvirken til at skabe både grøn omstilling og helhed i forvaltningen.

Hvordan kan der skabes synergi mellem den grønne omstilling og forvaltningen af naturen og miljøet? Kan den offentlige forvaltning støtte grøn omstilling og hvordan gøres det? Er det forvaltningens opgave at medvirke til at skabe grøn vækst? Disse spørgsmål bliver nogle af de centrale, som de mange oplægsholdere sætter fokus på, i de to dage konferencen afholdes i Kolding, fra tirsdag den 19. til onsdag den 20. maj.

Som noget helt nyt i år er der flere tværgående faglige sessioner, der specifikt behandler ressourcer og klima. Samtidig er der 10 spor med selvstændige sessioner, hvor der er mulighed for at vælge efter fagligt ønske og behov. Emnerne spænder fra grundvand, landbrug, råstoffer, natur, spildevand, affald og ressourcer, jordforurening, vandløb, til – som et nyt spor i år – planlægning.

Grøn omstilling fra mange vinkler

Det indledende plenumprogram byder på oplægsholdere som professor Katherine Richardson, Københavns Universitet, tidligere formand for Klimakommissionen, som vil tale om den offentlige sektor som ’driver’ for den grønne omstilling. Direktør for Miljøstyrelsen, Lars Hindkjær, sætter fokus på, hvordan man omsæter visionen om grøn omstilling til realiteter. Direktør Søren Hermansen, fra Samsø Energiakademi, vil tale om, hvordan Samsø Kommune og Energiakademiet sammen skaber grønne løsninger og lokal udvikling.

Et par ændringer i programmet betyder, at Søren Krøigaard, direktør i Ballerup Kommune og formand for KTC faggruppen Klima, energi og ressourcer, holder oplæg i stedet for KTCs formand Søren Gais Kjeldsen. Søren Krøigaards indlæg vil handle om kommunernes centrale rolle i den grønne omstilling og vigtigheden af, at løse opgaver i fællesskab, enten med nabokommunen eller i en større kreds af kommuner.

I stedet for Nina Vogel, Aalborg Universitet, træder lektor Finn Arler, Institut for udvikling og planlægning, Aalborg Universitet, som vil forholde sig til begrebet ”bæredygtighed”, som er fokus i hans forskning.