Her kan du se eller gense slideshows fra oplægsholderne til dette års Natur & Miljø konference.
Siden vil løbende blive opdateret.

Plenum

Tværfaglige sessioner

Faglige sessioner


Session 2

Helhedsplanlægning for tubæk Å af Paul Debois
Ådale og synergi af Henrik Kundby og Thomas Jessen
Henrik Vest Sørensen


Session 4

Affaldssortering af Rasmus Hørsted Jensen

Session 5

Workshop af Anne-Mette Thorup


Session 2

LAR – hvad er det og hvad kan det? af Gitte Hansen
LAR og grundvand af Morten Ejsing
LAR i en ny bydel af Nena Kroghsbo
LAR i en eksisterende by af Per Lorentsen

Session 4

Anvendelse af sekundavand af Marianne Marcher Juel

Session 5

Grøn omstilling i spildevandsbranchen af Thomas Jensen


Session 2

Program
Nyttiggørelse by-pass og klapning
af Therese Hvidberg
Nyttiggørelse af Havbundsmaterialer af Lars Brammer
Slip naturen og vildskaben løs af Egon Østergaard

Session 5

Erik Juhl
Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål af Niels Schøler


Session 2

Varde Kommune vi i naturen af Bent Peter Larsen
Kjeld Hansen af Kjeld Hansen

Session 4

Nyt landskabsmodelleringssystem til brug i forvaltningen af Peter Sogaard
Biodiversitet nu af Nora Hansen
Naturnetværk i Sorø Kommune af Line Magnussen

Session 5

Fremtiden for skovenes biodiversitet af Jacob Heilmann-Clausen
Plan for artsforvaltning af Michael Grell
Naturplan Danmark set i lyset af Wilhjelm-rapporten af Peder Agger


Session 2

Natur-og Miljøklagenævnet af Mads Kobberø
Klagenævnsafgørelse af Mads Kobberø
Revurdering af husdyrbrug af Marianne Yde
Ny husdyrregulering- perspektiver og fristelser af Hans Peter Olsen

Session 4

Tilsyn og Haandhævelser af Sofie Nordahl Larsen
Miljøtilsyn og håndhævelse af Anette Juel Nielsen
Lov om miljøgodkendelse til husdyrbrug af Anne Holm Nielsen

Session 5

Effekter af bioforgasning på kvælstofudnyttelse og udvaskning af Peter Sørensen
Biogas af Nicolaj Olsen


Session 2

Program af Mette Schjødt
Lisbet Hagelund

Her kan du finde relevant materiale fra Natur og Miljø 2015 konferencen:

Programoversigt

Shuttlebusser

Deltagerliste

Minifolder

Ekskursionsbusser

Lokaleoversigt

 

Billeder