Medvirkende

Finn Arler

, ,

Lektor Finn Arler, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Lis Nowak

,

Miljømedarbejder, Haderslev Kommune

Erik Juhl

,

Direktør & landskabsarkitekt, Hedeland I/S

Niels Schøler

,

Konsulent på Råstofområdet, Orbicon

Lars B. Nejrup

,

Konsulent og projektleder, Orbicon

Michael Grell

,

Biolog, Naturstyrelsen, Biodiversitet og Arter Statens Naturhistoriske Museum

Peter Steffen Rank

,

Chefkonsulent, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Anne Mette Thorup

,

Kampagneleder, Frederiksberg Kommune

Lotte Fjeldsted

,

Teamleder, Affaldshåndtering, Roskilde Festivalen

Bjørn Pedersen

,

Civilingeniør, Region Syddanmark

Sten Bøgild Frandsen

,

Ekskursionsleder på Vandløb og Miljøtekniker, Kolding Kommune

Katherine Richardson

Professor, Statens Naturhistoriske Museum

Enno Bregmann

,

Senior Researcher, Quaternary Geology and Soil Energy, Drentsche Province, The Netherlands

Michael Damm

,

Miljøchef, Aalborg Kommune og formand for KTC faggruppen Miljø og Grundvand

Lisbeth Jensen

,

Kemiingeniør, Sønderborg Kommune

Egon Østergaard

,

Formand, Dansk Ornitologisk Forening

Stig Hirsbak

,

Specialkonsulent, Institut for Planlægning, København, Aalborg Universitet

Søren Hermansen

Direktør, Samso Energy Academy

Lars Hindkjær

Direktør for Miljøstyrelsen

Peder Winkel Agger

,

Professor emeritus (ruc), tidl. formand for Naturrådet og observatør i Wilhjelm-udvalget

Niels Riis

,

Leder, Naturrådgivningen, m.fl.

Søren Gram

,

Senior projektleder, Teknologirådet

Nora Skjernaa Hansen

,

Projektleder, for ”Biodiversitet Nu”, Danmarks Naturfredningsforening

Kjeld Hansen

,

Debattør og journalist, bæredygtighed.dk

Bent Peter Larsen

,

Direktør for Plan, Kultur og Teknik i Varde kommune

Peter Sørensen

,

Seniorforsker, Aarhus Universitet

Anne Holm Nielsen

,

Senioranklager, Syd- og Sønderjyllands Politi

Per Loll

,

Udviklings- og projektleder, Civilingeniør, Ph.D., Dansk Miljørådgivning A/S

Dani Mikkelsen

,

Civilingeniør, Frederikssund Kommune

Jesper Madsen

,

Professor, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Poul Nordemann Jensen

,

Chefkonsulent, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Henriette Berggreen

,

Projektleder & Byplanarkitekt, Københavns Kommune

Irene Wiborg

,

Projektchef, SEGES (Videncenter for Landbrug)

Paul Debois

Konsulent, Fishing Zealand

Michael Damm

Miljøchef, Aalborg Kommune

Lisbet Hagelund

,

Konsulent, Dansk Transport og Logistik

Mette Schjødt

,

Miljømedarbejder, Fredericia Kommune

Ole Hjort Caspersen

,

Seniorforsker, Institut for Geovidenskab og naturforvaltning, Københavns Universitet

Anja S. Hansen

,

Chefkonsulent, DCE – Nationalt Center for Miljø & Energi, Aarhus Universitet.

Trine Korsgaard

,

Områdechef, Jordforurening, Region Syddanmark.

Christina Føns

,

Kontorchef, Teknik og Miljø, Esbjerg Kommune. Medlem af KTCs faggruppe Miljø & Grundvand.

Rolf Johnsen

, ,

Chefkonsulent, Miljø, Region Midtjylland

Karina A. Sørensen

, ,

Civilingeniør, Teknik og Miljø , Viborg Kommune. Suppleant til EnviNas bestyrelse.

Ny Weisser Øhlenschlæger

, ,

Arkitekt m.a.a., projektleder, Dansk Byplanlaboratorium

Hanne Bruun

,

Afdelingsleder, Miljøafdeling, Sønderborg Kommune. Medlem af KTCS underfaggruppe MIG – Virksomheder.

Inger Pabst

,

Teamleder, Miljøingeniør, Teknik og Miljø, Fredericia Kommune. Medlem af KTCs underfaggruppe MIG – Virksomheder.

Per N. Andersen

, ,

Leder, Natur & Miljø, Hedensted Kommune.

Betina S. Cramer

,

Agronom, By- og Udviklingsforvaltningen, Kolding Kommune. Tovholder for EnviNas Erfa-gruppe Landbrug.

Niels Christiansen

,

Skovfoged / Klitplantør. Naturstyrelsen – Blåvandshuk.

Ida Søkilde Jelnes

,

Biolog, Miljø og Natur, Assens Kommune. Medlem af KTCs faggruppe Natur og Overfladevand.

Mia Makne

,

Projektleder, Bygge-, Plan- og Miljøafdeling. Frederiksberg Kommune.

Henriette Post

, ,

Specialkonsulent, Bygge-, Plan- og Miljøafdeling, Frederiksberg Kommune.

Jonas David Larsen

,

Miljømedarbejder, Natur- og miljøafdelingen, Nordfyns Kommune

Ib Clausen

,

Biolog, By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og Vand, Kolding Kommune

Per Novrup

,

Gruppekoordinator, Miljø, Region Midtjylland.
Næstformand for EnviNa

Tina Rømer

,

Miljømedarbejder, Center for Miljø og Teknik, Team Miljø, Glostrup Kommune.

Paul Debois

, ,

Chefkonsulent, Afdeling for Land og Miljø, Vordingborg Kommune

Søren Brandt

,

Miljømedarbejder, Teknik og Miljø, Herning Kommune. Tovholder for EnviNas Erfagruppe Vandløb.

Dani Mikkelsen

,

Civilingeniør, Frederikssund Kommune

Henrik Züricho

,

Geolog, Afdelingen for Vand og Jord, Sønderborg Kommune. Medlem af EnviNas bestyrelse.