Spor A – Grundvand & drikkevand

Kommunerne administrerer brugen af grundvandet og holder øje med, at lovgivning og vilkår på området overholdes. De sikrer også, at vandkvaliteten overholder kvalitetskravene. Når der skal skabes forståelse og dermed også ejerskab for arbejdet med grundvandsbeskyttelse i forvaltningerne, er det vigtigt, at vi hele tiden har opdaterede og troværdige data at træffe afgørelser ud fra.

Leder projektorienteret/helhedsorienteret sagsbehandling frem mod en bedre grundvands – og drikkevandsbeskyttelse med nogle afbalancerede beslutninger, som erhvervslivet kan acceptere og som samtidig sikrer vores fælles grundvandsressource?

Fokuspunkter i grundvandssessionerne:

• Helhedsorienteret grundvandsbeskyttelse
• Er det overhovedet nødvendigt at beskytte grundvandet?
• Grundvandsbeskyttelse og drikkevandsindvinding
• Fremtidens drikkevandsforsyning og grundvandsbeskyttelse

Spor A – Grundvand & drikkevand program

Kl. 15.45 – 17.15

Hvad er godt og hvad kan blive bedre?

– Eksempel fra Sønderborg Kommune

v. Kemiingeniør Lisbeth Møller Jensen, Sønderborg Kommune

Den helhedsorienterede miljøsagsbehandling

– Et grundvandsfagligt dilemma

v. Geolog Henrik Züricho, Sønderborg Kommune

Et grundvandsprojekt, hvor helhedsaspektet spiller en rolle

v. Civilingeniør Dani Mikkelsen, Frederikssund Kommune

 

Kl. 11.00 – 12.30

Godkendelse af sprøjtemidler i Danmark og EU

– Hvad er kravene til at få godkendt sprøjtemidler  i Danmark sammenlignet med andre lande i EU?

v. Kontorchef Lea Frimann Hansen, Miljøstyrelsen

Ground water protection in the Netherlands

– Protection zones, law and regulations (This session will be in English)

v.
Senior researcher, Quaternary Geology and Soil,  Enno Bregmann, Drentsche Provins, The Netherlands

Kl. 13.30 – 15.00

Vandforsyningsstrukturen i Danmark om 10 år

v. Chefkkonsulent Christian Rosen Balder, Niras

Resultatet af 10 års grundvandsplanlægning

v. Projektchef Anders Refsgaard, Cowi

Efter 2015/2017. Hvordan kommer vi videre?

v.Kontorchef Knud Søndergaard, Odense Kommune og formand for KTC faggruppen Miljø og Grundvand

Tovholdere og oplægsholdere

Enno Bregmann

,

Senior Researcher, Quaternary Geology and Soil Energy, Drentsche Province, The Netherlands

Lisbeth Jensen

,

Kemiingeniør, Sønderborg Kommune

Dani Mikkelsen

,

Civilingeniør, Frederikssund Kommune

Dani Mikkelsen

,

Civilingeniør, Frederikssund Kommune

Henrik Züricho

,

Geolog, Afdelingen for Vand og Jord, Sønderborg Kommune. Medlem af EnviNas bestyrelse.