Spor C – Jordforurening

Når ’jordområdet’ skal tænke helhed i forvaltningen må der tages højde for miljømæssige forhold (ud over ønsker og planer fra politikere, virksomheder og borgere), og derfor kræves en stor viden om, hvilke risici, der er ved et konkret projekt.

Det drejer sig både om, hvor forureningerne findes, hvordan de spreder sig og hvordan man sikrer, at forureningerne ikke skader grundvand, indeklima,
overfladevand, mm.

Risikovurderinger er nødvendige både ved § 8-tilladelser, offentlig indsats og ved andre tilladelser og påbud. Risikovurderingerne skal formidles til og forstås af alle parter, af hensyn til den fælles forståelse for helheden i projektet – samarbejde er en nødvendighed for at opnå helhed i forvaltningen.

Fokuspunkter i jordforureningssessionerne

• Hvornår er risikovurderingen tilstrækkelig?
• § 8-pligt i forhold til overfladevand og samspil med myndighederne
• Helheds-sagsbehandling. Komplekse forureninger, spredningsveje
og samarbejde.
EKSKURSION: §8-pligt i forhold til overfladevand – turen går til
Holmstad i Kolding.

Spor C – Jordforurening program

Kl. 15.45 – 17.00

Hør hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i deres sagsbehandling

– Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering. Kommunikation med borgerne om risiko.

v. Områdechef Ida Holm Olesen, Region Syddanmark

Rådgiveren om forudsætning for en god risikovurdering

– Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed?

v. Udviklings- og projektleder, Civilingeniør, Ph.d. Per Loll, Dansk Miljørådgivning

Den juridiske vinkel på risikovurderinger

– Herunder afsagte domme, om blandt andet proportionalitetsprincippet og brugen af modelberegninger

v. Landsdommer Alex Puggaard, Østre Landsret

Kl. 11.00 – 13.30

(start i lokale L.)

Vi vil tager til Holmstad i Kolding og hører om den konkrete § 8 – sag

v. Biolog Peter Thomassen, Kolding Kommune

§ 8 – pligt i forhold til overfladevand

– Samspillet mellem kommunen, regionen samt ansøger

v. Seniorprojektleder Ole Peter Sørensen, Grontmij

Kl. 13.30 – 15.00

Omfattende olieforureningssag i Fredensborg Kommune

– Insolvent forurener, olielugt hos flere naboer, atypiske spredningsveje

v. Miljømedarbejder Susanne Prior Drønen, Fredensborg Kommune

Xylenforurening i Kolding

– Kildeopsporing og spredningsveje. Indeklima og håndtering af berørte naboer. Samarbejde mellem myndigheder

v. Biolog Peter Thomassen, Kolding Kommune & Seniorkonsulent Henrik Kjær Nielsen, DGE & Projektchef Morten Øland, DGE

Tovholdere og oplægsholdere

Bjørn Pedersen

,

Civilingeniør, Region Syddanmark

Per Loll

,

Udviklings- og projektleder, Civilingeniør, Ph.D., Dansk Miljørådgivning A/S

Per Novrup

,

Gruppekoordinator, Miljø, Region Midtjylland.
Næstformand for EnviNa

Tina Rømer

,

Miljømedarbejder, Center for Miljø og Teknik, Team Miljø, Glostrup Kommune.