Spor D – Affald og ressourcer

Regeringens ressourcestrategi ‘Danmark uden Affald’ er ambitiøs med høje mål for genanvendelsen. Når målene skal opfyldes, er der behov for strukturer,
der understøtter øget genanvendelse. Det kræver samarbejde på tværs af sektorer, så arkitektur og byplanlægning understøtter affaldshåndteringen.
Der er også behov for adfærdsændringer hos den enkelte borger og virksomhed. Affaldssortering skal tages alvorligt og blive en del af den enkeltes
hverdag – og fest.

På konferencen giver vi nogle idéer til, hvordan kommunerne kan arbejde med strukturer og understøttelse af adfærdsændringer, der fremmer genanvendelse
og dermed kommer et skridt videre på vej mod den grønne omstilling.

Fokuspunkter i affald- og ressourcesessionerne

EKSKURSION: Bedre ressourceudnyttelse. Turen går til et
renoveringsprojekt i Fredericia.
• Lovgivning og forvaltning i forhold til bæredygtigt byggeri – herunder
affaldssortering.
• Væsentligheden af lovgivning og forvaltning, der understøtter
grøn omstilling.
• Adfærdsændring? – Fleksibel totalløsning for affaldssortering til store
events, hvor publikum inddrages.
Workshop: Genbrugsguider og dialog om affaldssortering

Spor D – Affald og ressourcer

Kl. 15.15 – 17.15

Ressourceudnyttelse og grøn vækst går hånd i hånd med de konkrete reguleringer

– Lovgivning der fremmer eller hæmmer bæredygtigt byggeri?

v. Seniorkonsulent Dorte Hvid-Jacobsen, Rambøll

Kl. 11.00 – 12.30

Adfærdsændringer hos det enkelte individ – nødvendig basis for grøn omstilling?

– Affaldssortering til store events

v. Rasmus Hørsted Jensen , Miljøteam

Kl. 13.30 – 15.00

Genbrugsguider, der går i dialog og hjælper folk i alle aldre med affaldssortering

v. Kampagneleder Anne Mette Thorup, Frederiksberg Kommune og Genbrugsguider

Tovholdere og oplægsholdere

Anne Mette Thorup

,

Kampagneleder, Frederiksberg Kommune

Lotte Fjeldsted

,

Teamleder, Affaldshåndtering, Roskilde Festivalen

Mia Makne

,

Projektleder, Bygge-, Plan- og Miljøafdeling. Frederiksberg Kommune.

Henriette Post

, ,

Specialkonsulent, Bygge-, Plan- og Miljøafdeling, Frederiksberg Kommune.