Spor G – Natur

Undersøgelser viser at mere end 80 % af den danske befolkning mener, at naturoplevelser er vigtige for livskvaliteten. Tilgængeligheden til naturen og omfanget af naturen er væsentlige faktorer for, hvor borgere vælger at bosætte sig. Nogle kommuner benytter derfor naturen som branding og trækplaster for at tiltrække nye borgere. Naturen får derved en større og stigende rolle i den kommunale forvaltning og dermed på tværs af endnu flere fagområder.

Naturens værdi og muligheder kan skabe vækst og udvikling i kommunen – centrale emner i natursessionerne. Hvorfor vælges naturen af nogle kommuner, som den væsentligste faktor i kommunens selvopfattelse og markedsføring?

For at Danmark i fremtiden fortsat kan have en værdifuld natur, som kommunerne kan brande sig på, ser vi også på, hvordan biodiversiteten kan styrkes via nye værktøjer og metoder; vi ser også initiativerne i forhold i Naturplan Danmark.

Fokuspunkter for natursessionerne

• Hvordan kan kommunerne bruge naturen til at skabe helhed
i forvaltningen?
• Nye metoder til at nå 2020-målet om øget biodiversitet.
• Naturbeskyttelsen har virket kvantitativt – nu skal kvaliteten styrkes.
• Naturplan Danmark vil stoppe tilbagegangen i biodiversitet
– vi ser nærmere på et par af virkemidlerne fra planen.

Spor G – Natur

Kl. 15.45 – 17.00

Naturen som det mest tværgående element i Varde Kommunes visioner, strategier og anden planlægning

v. Direktør Bent Peter Larsen, Plan, Kultur og Teknik i Varde Kommune

Vi har mestret kvantiteten

– Nu gælder det kvaliteten af naturen i det yndige land

v. Debattør og journalist Kjeld Hansen, bæredygtighed.dk

Kl. 11.00 – 12.30

Nyt landskabsmodelleringssystem til brug i forvaltningen

– Samarbejde mellem Aarhus Kommune og DCE om implementering af et landskabsmodelleringssystem kaldet ALMaSS

v. Biolog Peter Søgaard, Aarhus Kommune

Hvordan bidrager DN med at nå målet med projektet Biodiversitet NU?

v. Projektleder Nora Skjernaa Hansen, Biodiversitet NU – Danmarks Naturfredningsforening

Sorøs nye naturnetværk

– Naturnetværkskort i Sorø Kommune. Inddeling i 100 x 100 m. pixels for tydeliggørelse

v. Biolog Line Magnussen, Sorø Kommune

Kl. 13.30 – 15.00

Fremtiden for skovenes biodiversitet set i lyset af Naturplan Danmark og det nationale skovprogram

v. Lektor Jacob Heilmann-Clausen, Statens Naturhistoriske Museum

Effektiv og målrettet indsats for vores vilde dyr og planter

– Oplægsholderen byder ind med flere vinkler til den nationale forvaltningsplan

v. Biolog Michael Grell, Naturstyrelsen

Naturplan Danmark set i lyset af Wilhjelm – rapporten

– Fortidsrefleksioner og fremtidsvisioner for Naturplan Danmark

v. Professor emeritus (ruc), Peder Winkel Agger, tidl. formand for Naturrådet og observatør i Wilhjelm-udvalget

Tovholdere og oplægsholdere

Michael Grell

,

Biolog, Naturstyrelsen, Biodiversitet og Arter Statens Naturhistoriske Museum

Peder Winkel Agger

,

Professor emeritus (ruc), tidl. formand for Naturrådet og observatør i Wilhjelm-udvalget

Nora Skjernaa Hansen

,

Projektleder, for ”Biodiversitet Nu”, Danmarks Naturfredningsforening

Kjeld Hansen

,

Debattør og journalist, bæredygtighed.dk

Bent Peter Larsen

,

Direktør for Plan, Kultur og Teknik i Varde kommune

Niels Christiansen

,

Skovfoged / Klitplantør. Naturstyrelsen – Blåvandshuk.

Ida Søkilde Jelnes

,

Biolog, Miljø og Natur, Assens Kommune. Medlem af KTCs faggruppe Natur og Overfladevand.