Spor F – Råstoffer

Regionerne har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og lave en overordnet planlægning for den fremtidige råstofindvinding.

Siden den 1. juli 2014 har Regionerne også haft ansvaret for at give tilladelser til råstofindvinding og føre tilsyn med indvindingen og efterbehandlingen i råstofgravene. Flytningen af kompetencen forudsatte og forudsætter stadig et tæt samarbejde og helhedstænkning mellem
kommunerne og regionerne.

Udnyttelse af råstoffer sker som led i en bæredygtig udvikling og på grundlag af en afvejning mellem hensyn til råstoffernes omfang, kvalitet og erhvervsmæssige behov overfor hensynet til naturen og miljøet.

Fokuspunkter for råstofsessionerne

  • Nyttiggørelse af havsedimenter. Mulighed for attraktiv og smidig administration til gavn for råstofbranchen og bygherren?
  • Nyttiggørelse af færdiggravede råstofgrave. Efterbehandlingsplaner og udbygning af landskabsværdier. Eksempler på effekter af efterbehandlingsplan
  • Råstofgrave og natur. Flora og fauna under råstofindvinding. Kan efterladte råstofgrave bidrage til bevarelse af artsdiversiteten?

 

Hent programmet som pdf her

Spor F – Råstoffer program

Kl. 15.45 – 17.15

Nyttiggørelse af havsedimenter. Og nyttiggørelse af råstofgrave (del 1)

Baggrund og formålet med lovændringen, der forventes at øge nyttiggørelsen af havsedimenter

v. Jurist Therese Hvidberg-Hansen, Naturstyrelsen

Nyttiggørelse af marine stoffer med en rådgivers og ansøgers brille-fokus på ansøgningsveje, muligheder og udfordringer.

v. Konsulent Lars Brammer Nejrup, Orbicon

Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål

v. Formand Egon Østergaard, Dansk Ornitologisk Forening

Kl. 11.00 – 13.30

Ekskursion til to råstofgrave ved Kolding. En færdigbehandlet råstofgrav ved Almind og en planlagt råstofgrav ved Viuf Mølle. Der indtages medbragt frokost under besigtigelsesturen, der foregår i bus.

Kl. 13.30 – 15.00

Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål. Resultaterne af årtiers grusgravning og efterbehandling.

Nyttiggørelse af råstofgrave til naturformål (del 2)

v. Konsulent Niels Schøler, Orbicon

Resultaterne af årtiers grusgravning og efterbehandling i Hedeland.

v. Direktør og landskabsarkitekt Erik Juhl, I/S Hedeland Sekretariatet

Tovholdere og oplægsholdere

Erik Juhl

,

Direktør & landskabsarkitekt, Hedeland I/S

Niels Schøler

,

Konsulent på Råstofområdet, Orbicon

Lars B. Nejrup

,

Konsulent og projektleder, Orbicon

Peter Steffen Rank

,

Chefkonsulent, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Egon Østergaard

,

Formand, Dansk Ornitologisk Forening

Stig Hirsbak

,

Specialkonsulent, Institut for Planlægning, København, Aalborg Universitet