Spor I – Virksomheder

Miljøtilsynet på virksomheder skal tilrettelægges således, at det bliver værdiskabende for virksomhederne samtidig med at miljøkravene
overholdes. Det kræver samarbejde mellem mange forskellige interessenter at opfylde denne målsætning. Erhvervsudvikling og miljøbeskyttelse
er centrale nøgleord for de danske kommuner.

I 2012/13 gennemførte DI og DHL i samarbejde med Miljøstyrelsen og en række kommuner et pilotprojekt, hvor man i samarbejde skulle udarbejde 3 branchebeskrivelser til brug for miljøtilsynet. Myndighedernes mål var, at gøre tilsynet mere effektivt og samtidigt give det et kvalitetsløft. Virksomhedernes mål var at få et enkelt værktøj til at få overblik over de gældende miljøregler. Virksomhederne blev klædt bedre på til miljøtilsynet. Hvordan er det gået?

Fokuspunkter for virksomhedssessionerne

• Miljøtilsyn – enkelt og effektivt
• Branchevejledninger – hvorfor og hvordan?
• Projekterfaringer fra samarbejdet mellem DI, DHL, Miljøstyrelsen og en
række kommuner
• Fremadrettet værdiskabende miljøtilsyn hos virksomheder
EKSKURSION: Målet er virksomheder i det nordlige Kolding.

Hent oplæg og information om ekskursionen på Virksomhedsporets her!

Spor I – Virksomheder program

Kl. 15.45 – 17.00

Branchevejledninger, hvorfor og hvordan?

v. Miljømedarbejder Mette Schjødt, Fredericia Kommune

Erfaringer fra et pilotprojektet og hvordan er det gået

v. Konsulent Lisbet Hagelund, Dansk Transport og Logistik

Forslag til hvordan vi fremadrettet kan gøre miljøtilsynet endnu mere værdiskabende

v. NN

Kl. 11.00 – 15.00

(Start i Lokale Skovbrynet)

Virksomhedsbesøg i et industriområde i det nordlige Kolding hos RGS 90 A/S, Meldgaard Miljø A/S og Lotra A/S

 v. Miljøsagsbehandler Irene Figen Samsøe

Tovholdere og oplægsholdere

Lisbet Hagelund

,

Konsulent, Dansk Transport og Logistik

Mette Schjødt

,

Miljømedarbejder, Fredericia Kommune

Hanne Bruun

,

Afdelingsleder, Miljøafdeling, Sønderborg Kommune. Medlem af KTCS underfaggruppe MIG – Virksomheder.

Inger Pabst

,

Teamleder, Miljøingeniør, Teknik og Miljø, Fredericia Kommune. Medlem af KTCs underfaggruppe MIG – Virksomheder.