Spor J – Planlægning

Det åbne land er ikke længere bare landbrugsland. Men hvad er det for funktioner som optager (mere og mere) plads? Kan vi planlægge mere helhedsorienteret og smartere og benytte det åbne land til flere funktioner og i højere grad arbejde med multifunktionelle landskaber?

Hvilke redskaber er der behov for, og hvad kræver det af vores organisationer? På denne session vil vi diskutere fornyelse af planlægningen i det åbne land. Gennem oplæg og workshop vil vi forsøge at rejse diskussionen om man kan nytænke arealanvendelsen, de planlægningsredskaber vi har og den lovgivning vi er underlagt i det åbne land.

Fokuspunkter for planlægningssessionerne

• Fornyelse af planlægningen i det åbne land
• Nye redskaber til planlægning og samarbejde
• Arealanvendelse
• Multifunktionelle landskaber
EKSKUSION: Danmarks første uddigningsprojekt, Gyldensteen Strand, Nordfyn.

Spor J – Planlægning program

Kl. 15.45 – 17.15

Workshop: Diskussion af fornyelse af planlægning

– Kan man nytænke arealanvendelsen, vores planlægningsredskaber og den lovgivning vi er underlagt i det åbne land?

Fremtidens landskaber

v. Lektor Lone Kristensen, Københavns Universitet

Danmarks Arealanvendelse

v. Senior projektleder Søren Gram, Teknologirådet

Kl. 11.00 – 15.00

Historien om Danmarks første uddigningsprojekt, hvor naturhensyn, vand, planlægning, kulturhistorie har skullet afvejes

v. Leder Niels Riis, Naturrådgivningen m. fl.

Tovholdere og oplægsholdere